Hygiejne handler om at forhindre smittespredning

Hygiejne er læren om renlighed. Ordet bruges også om at gøre eller holde rent. Det betyder at man gennem rutiner, renlighed og design kan opnå og opretholde sundhed og renhed for mennesker, dyr og andre organismer. 

Ordet hygiejne kommer af græsk hygieinos, af hygieia 'sundhed'. 

Rådgivning, vejledning og sparring

Jeg tilbyder rådgivning, vejledning og sparring indenfor det infektionshygiejniske område.

  • Primærsektor - kommune
  • Sekundærsektor - region
  • Private virksomheder

Om mig

  • Hygiejnesygeplejerske på SUH Universitetshospital Køge pr. 1. august 2023
  • Sygeplejerske
  • Er i gang med at læse en Master of Medical science (mikrobiologi og infektionshygiejne) på Göteborg Universitet
  • Har været tværgående hygiejnesygeplejerske i en kommune
  • Kreativ og innovativ
  • Tidligere folkeskolelærer med stor undervisningserfaring

Kontakt mig for mere information

Irene@hygiejnesygeplejerske.dk

Tlf 31 12 90 87